Nå har du sjansen til å bli med på oppstarten av «Grønne jobber», vårt nye prosjekt i Mali! Målet er å bidra til mindre søppel og skape arbeidsplasser for unge.

Mali er et av verdens fattigste land, og i hovedstaden Bamako har søppel blitt et økende problem. Det er nå et synlig fenomen i bylivet. I gatene, rundt husene, på store offentlige områder – og ikke minst i Nigerelva, Afrikas tredje lengste elv på 4180 km – flyter det store mengder søppel. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å ta seg av det økende volumet av avfall. Høy arbeidsledighet blant unge er også en stor utfordring befolkningen i Mali må løse.

Gjennom å samle inn, gjenvinne og foredle plastavfall skal grupper av unge nå produsere skolepulter av plast – som igjen skal brukes i våre utdanningsprosjekter i Mali. Prosjektet "Grønne jobber" blir utviklet sammen med andre organisasjoner som har arbeid i Mali, og i tett dialog med myndighetene. I tillegg bidrar Returkraft, Norsk Gjenvinning og Ingeniører Uten Grense med sin kompetanse.

Vi skal nå bygge et senter for resirkulering av plast, hvor skolepultene skal produseres. Deretter skal vi starte opplæring av unge. Totalt mangler vi 100.000,- til dette arbeidet, og målet for november er å få samlet inn 25.000 ,-.

Her kan du bidra! Start din egen innsamlingsaksjon, eller gi et beløp til vår egen innsamlingsaksjon her. Underveis holder vi deg oppdatert på hvordan det går i prosjektet.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close