Nå har du sjansen til å bli med på oppstarten av «Grønne jobber», vårt nye prosjekt i Mali! Målet er å bidra til mindre søppel og skape arbeidsplasser for unge.

Mali er et av verdens fattigste land, og i hovedstaden Bamako har søppel blitt et økende problem - som også er synlig i Nigerelva som renner gjennom byen. Gjennom å samle inn, gjenvinne og foredle plastavfall skal grupper av unge nå produsere skolepulter av plast – som igjen skal brukes i våre utdanningsprosjekter i Mali. Prosjektet "Grønne jobber" blir utviklet sammen med andre organisasjoner som har arbeid i Mali, og i tett dialog med myndighetene. I tillegg bidrar Returkraft, Norsk Gjenvinning og Ingeniører Uten Grense med sin kompetanse.

Vi skal først bygge et senter for resirkulering av plast, hvor skolepultene skal produseres. Deretter skal vi starte opplæring av unge. Totalt mangler vi 100.000,- til dette arbeidet.

Start din egen innsamlingsaksjon

Å starte en innsamlingsaksjon er en god måte å bekjempe ekstrem fattigdom på. Det viser også ditt engasjement!
Starter du en innsamlingsaksjon til Strømmestiftelsens arbeid i løpet av 2020, her eller på Facebook, er du med i trekningen av en reise til et av våre prosjekter! Ikke nok med det: Du og alle andre som starter en aksjon får også et fint "Sjef i eget liv"-handlenett. (Dette gjelder privatpersoner som samler inn over 1 000 kroner. Vi dekker transport og opphold for inntil 15 000 kroner.)

PS! Dersom du ikke ønsker å starte din egen aksjon kan du gi et beløp til vår innsamlingsaksjon her

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close