Nå har du sjansen til å bli med på oppstarten av «Grønne jobber», vårt nye prosjekt i Mali! Målet er å bidra til mindre søppel og skape arbeidsplasser for unge.

Mali er et av verdens fattigste land, og i hovedstaden Bamako har søppel blitt et økende problem - som også er synlig i Nigerelva som renner gjennom byen. Gjennom å samle inn, gjenvinne og foredle plastavfall skal grupper av unge nå produsere skolepulter av plast – som igjen skal brukes i våre utdanningsprosjekter i Mali. Prosjektet "Grønne jobber" blir utviklet sammen med andre organisasjoner som har arbeid i Mali, og i tett dialog med myndighetene. I tillegg bidrar Returkraft, Norsk Gjenvinning og Ingeniører Uten Grense med sin kompetanse.

Vi skal først bygge et senter for resirkulering av plast, hvor skolepultene skal produseres. Deretter skal vi starte opplæring av unge. Totalt mangler vi 100.000,- til dette arbeidet.

Her kan du bidra! Start din egen innsamlingsaksjon, eller gi et beløp til vår innsamlingsaksjon her. Underveis i innsamlingsarbeidet holder vi deg oppdatert på hvordan det går i prosjektet.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close