Agder Folkehøgskole samler inn til Strømmestiftelsen sitt prosjekt Grønne jobber. Bli med og støtt aksjonen!

Grønne jobber i Mali

Hva gjør du når byen flyter av søppel og behovet for nye arbeidsplasser er enormt? I Mali skaper vi jobbmuligheter for unge gjennom innsamling og resirkulering av plastavfall. Resultatet blir nye jobber, en renere by og fargerike skolepulter.


1:Innsamling av plastavfall
Unge kvinner i byene San og Bamako får opplæring i og samler inn plastavfall. Kvinnene får betalt per kilo plast de samler inn.

2: Resikulering og gjenvinning
Unge kvinner og menn får profesjonell opplæring, eget lokale og utstyr til å resirkulere og gjenvinne plastavfall.

3: Produksjon og salg av skolepulter
Gjenvunnet plast blir til nyttige produkter. Høsten 2020 ble det produsert hele 202 skolepulter i byen San, som nå selges til bruk på Strømmestiftelsen sine hurtigskoler i Mali.

 

Les mer om prosjektet her: https://strommestiftelsen.no/gronne-jobber 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close